تجهیزات جوجه کشی

تجهیزات جوجه کشی و لوازم دستگاه جوجه کشی و انواع کنترل کننده های دما و رطوبت و فن و شانه مخصوص دستگاه جوجه کشی، سالن پرورش پرندگان می باشد.
از تجهیزات جوجه کشی می توان به دستگاه جوجه کشی – دماسنج اشاره کرد. ترانس محافظ دستگاه جوجه کشی – ترموستات مادر مصنوعی و موتور جوجه کشی نیز از بخش های دیگر سیستم جوجه کشی می باشد.
سنسور در هر دستگاه جوجه کشی لازم و ضرروی است. اگر شما بخواهید یک دستگاه جوجه کشی دست ساز بسازید. بایستی از یک سنسور دما و یک سنسور رطوبت و غیره استفاده کنید.
انواع کنترل کننده های دما و رطوبت مخصوص دستگاه جوجه کشی، سالن پرورش پرندگان بخش مهم کار شما می باشد.

نمایش 1–16 از 59 نتیجه