اره و شمشاد زن

اره برقی و شمشاد زن در صنایع باغبانی و کشاورزی برای هرس درختان علف ها و شاخ و برگ ها و صنایع دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.
اره برقی
با نام‌های اره زنجیری و اره موتوری هم شناخته می‌شود.و دارای یک زنجیر بسیار مقاوم و دوران کننده است. که بر روی آن دندانه های مختلفی برای برش قرار گرفته است که به بسیار مقاوم هستند. و می توانند هر نوع چوب و شاخه بزرگ درخت ها را برش بزنند. در واقع اره برای کار با چوب طراحی شده است. و به صورت اره شارژی و اره بنزینی و اره دستی موجود می باشد.
چمن زن
با نام های شمشاد زن یا حاشیه زن هم شناخته می شود.برای هرس درختان کوچک و کوتاه کردن علف ها و شاخ و برگ هایی استفاده می شود که نمی توان با ماشین چمن زن آن ها را کوتاه کرد.

نمایش 1–16 از 19 نتیجه